con kit digital

Team4Digital està actualment tramitant la seva  adhesió com a Agent Digitalitzador autoritzat a prestar serveis en el marc del Programa Kit Digital, amb càrrec als fons europeus “Next Generation EU” dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
En l’àmbit del Programa Kit Digital les solucions de digitalització ofertes per Team4digital d’acord amb les categories del programa són les següents:

 • Lloc web i presència online
 • Comerç electrònic
 • Gestió de xarxes socials

A cada categoria de serveis s’emmarquen diferents tipologies de serveis disponibles en funció del negoci i de les seves necessitats. Tots els serveis estan disponibles per a qualsevol sector i tipologia d’empresa, tant per a un àmbit nacional com per a un àmbit internacional.

A continuació, de forma esquemàtica, detallem els serveis disponibles agrupats per categoria.

Lloc web i presència online

En aquesta categoria, els grans blocs de serveis serien els següents:

 • Realització de Diagnòstic i Pla d’Acció
 • Creació de web corporatiu
 • Optimització de web corporatiu existent
 • Optimització SEO (Search Engine Optimization) de continguts web per a millora de posicionament orgànic
 • Creació de Blog de Posicionament (complementari a web corporatiu)
 • Generació de contingut periòdic i publicació al Blog
 • Gestió i Optimització de SEM (Search Engine Management) per a captació de tràfic de pagament
 • Captació de Leads i creació de base de dades
 •  Hosting del web

Comerç Electrònic

En aquesta categoria, els grans blocs de serveis serien els següents:

 •  Creació de Eshop
 •  Optimització de Eshop existent
 • Optimització SEO (Search Engine Optimization) de continguts web per a millora de posicionament orgànic
 • Gestió i Optimizació de SEM (Search Engine Optimization) per a captació de tràfic de pagament
 • Captació de registres i creació de base de dades
 • Generació i gestió de Newsletters
 • Accions de Email marketing per a fidelització i Cross-Selling
 • Reporting
 • Hosting del Eshop

Gestió de xarxes socials

En aquesta categoria, els grans blocs de serveis serien els següents:

 • Creació de perfils de la marca a les xarxes socials
 • Optimització de perfils de marca ja existents a xarxes socials
 • Dinamització i interacció diària a xarxes socials
 • Resposta o canalització de consultes a la marca
 • Gestió i Optimització de publicitat a xarxes socials per conseguir impactes, increment de seguidors i/o visites al web de la marca

En qualsevol cas, els serveis varien en funció de les necessitats de cada projecte, proposant aquells més adequats per incrementar vendes, guanyar trànsit i millorar la notorietat digital de la marca o web.

Per a cada projecte Team4digital realitza un diagnòstic per definir les necessitats i validar amb el client les accions a dur a terme, sempre cercant una rendibilitat òptima de la inversió a realitzar. Els costos dels diferents serveis són molt variables, ja que depenen de molts factors com la mida del projecte, els objectius, la maduresa, l’àmbit d’actuació i l’amplitud de serveis o de cartera de productes, entre d’altres elements.

con kit digital