Millora teva presència online

Team4digital ofereix un servei complet a aquelles empreses, petites i grans, que volen potenciar la venda online com a part del seu model de negoci.

Team4digital permet a les empreses optimitzar els seus recursos, focalitzar els seus esforços en aquelles àrees que domina i potenciar les seves vendes online sense incrementar el seu personal intern, de la mà d’especialistes amb experiència en el món digital.

Team4digital és el departament de vendes online dels seus clients, amb uns costos fixes ajustats i una relació molt estreta i constant.

Per a les empreses que no venen online, Team4digital ofereix serveis per potenciar la notorietat digital de qualsevol marca o negoci millorant el seu posicionament online.

Gestió integral del teu e-commerce

Un servei complet i transversal

Team4Digital ofereix als seus clients tots els serveis necessaris per a una expansió sòlida del projecte d’acord amb l’ambició, la visió i els objectius marcats.
Per afrontar la gestió integral del negoci online del seus clients, Team4digital assumeix les fases inicials de diagnòstic, estratègia i creació de les plataformes de vendes. Després de la posada en marxa, afrontem la gestió diària, el customer service i la promoció digital. També treballem amb els nostres clients en la internacionalizació del projecte i oferim solucions de logística integral.

Internacionalització del teu negoci

La venda online ofereix grans oportunitats de creixement més enllà dels mercats domèstics. Els projectes de Team4digital son plantejats per ser escalables i expandibles als mercats més interessants per a cada client.

Tant l’equip de Team4digital com les plataformes de venda creades són multi-idioma per a poder assegurar l’expansió internacional del negoci dels nostres clients.

  • Creació de la web en diversos idiomes
  • Gestió integral de traduccions
  • Atenció al client multi-idiomes
  • Gestió de marketplaces internacionals

Orientació a resultats

Team4Digital s’enfoca a l’éxit de cada projecte per alinear els objectius amb cada client. Per aquest motiu, les reunions de seguiment periòdiques amb els clients són un element crucial per al desenvolupament de cada negoci.

En els últims projectes d’E-commerce liderats per l’equip de Team4digital, les taxes de creixement han superat les expectatives, buscant en tot moment la rendibilitat del negoci per al client.

Un creixement mig anual del 46% durant 4 anys, una taxa de conversió superior a la mitja del sector i un ticket mig creixent són algunes de les dades més rellevants. A més, en el projecte de major ambició, es tracta d’un negoci amb presència a 7 mercats internacionals (17% vendes Nacionals y 83% vendes internacionals) amb una gestió integral, incloent la logística.