Gràcies a la seva experiència tant en el món digital com en empreses multinacionals tradicionals, l’equip de Team4digital aposta per la potenciació de la venda online com a palanca de creixement, present i futur, dels seus clients oferint solucions adaptades a cada necessitat.

Amb solucions escalables i flexibles, l’equip de Team4digital, gràcies a l’experiència dels seus integrants, parla el mateix idioma que les empreses, fugint de tecnicismes i cercant que el client conegui en tot moment el que es fa, definint ambicions i objectius, amb trobades periòdiques per fer un seguiment del projecte i compartir l’experiència.

Per tal d’aportar el màxim valor als seus clients, Team4Digital focalitza la seva intervenció en els processos empresarials més rellevants per el negoci online. D’aquesta manera, el client i Team4Digital centren els seus esforços en els àmbits del projecte en els que cada part és més forta i diferencial.

En perfecta coordinació, com si d’un departament de la pròpia empresa es tractés, Team4Digital assumeix la responsabilitat de fases critiques de la venda online.

Procés de venda online

Procés de venda online Team4digital

A més, gràcies a la venda online, les empreses aconsegueixen conèixer les necessitats i els hàbits de compra dels seus clients i usuaris finals. L’activitat gestionada per Team4Digital genera bases de dades de gran valor per a cada client.

Amb dades actualitzades i de qualitat, els clients poden millorar les seves decisions operatives tant en el seu negoci online com en els canals tradicionals. Les dades obtingudes online cada dia permeten avançar en les comunicacions personalitzades i la fidelització del usuari.

No menys important és la notorietat de marcael posicionament i la millora de la confiança generats per la presència activa d’una marca a internet. Aquest és un altre dels beneficis fruit de l’aposta per les vendes online que repercuteix en tots els canals de distribució d’una empresa.

L’estratègia del projecte de venda online es basa en els objectius de cada client, buscant qué el canal online s’integri de forma natural amb la resta de canals de venda de cada client.

Equip Team4digital

Procés integral de Team4digital

A Team4Digital volem que els nostres clients millorin el seu coneixement del canal online i siguin coneixedors en primera persona de la seva evolució constant. Per aquest motiu, Team4Digital treballa de forma coordinada i en contacte permanent amb cada client, per tal de que sigui coneixedor de la marxa del projecte en temps real.

L’equip de Team4digital és un equip multidisciplinar, amb integrants de diverses nacionalitats i amb especialitzacions complementàries, indispensables per afrontar les diferents fases d’un projecte de venda online ambiciós.